Nhân tố bí ẩn

  • VTV
  • Cattiensa
  • Oppo

CÔNG BỐ KẾT QUẢ | LIVESHOW 6 THE X FACTOR - NHÂN TỐ BÍ ẨN 2016 (SS2)